Cách trả lời "Is it easier for young people to change?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Is it easier for young people to change?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Is it easier for young people to change?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Yes
 • Main idea 1:  Young people have the ideas, the creativity and great energy to shape a better world. 
  • Supporting idea: 
   • Young people are full of hope and through innovation and imagination.
   • They are problem solvers and have a great potential to generate a positive social change in the world.
  • Example: 
 • Main idea 2: Young people have nothing to lose >> IELTS TUTOR giới thiệu Idiom bắt đầu bằng từ lose
  • Supporting idea: 
   • They have no mortgage or credit card debts to repay, no family to support, and no career to leave.
   • They have no reason not to risk ‘everything’ they have on an ambitious campaign or dreamt-up organisation >> IELTS TUTOR gợi ý Paraphrase từ "ambitious" tiếng anh
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE