Cách trả lời"In what industries do you think communication is a necessary skill?"IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"In what industries do you think communication is a necessary skill?"IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"In what industries do you think communication is a necessary skill?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Main idea 1: IT industries 
  • Supporting idea: 
  • Example: 
 • Main idea 2: Sales (Có thể trả lời Secondly, good communication is crucial to sales success) 
  • Supporting idea: 
   • Good communication skills in sales are a boon for building a good client relationship
   • It has proven extremely effective in practice and helps build trust and long-lasting relationships with clients.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking