Cách trả lời "If you were in a traffic jam, would you prefer to be in a car or a bus?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "If you were in a traffic jam, would you prefer to be in a car or a bus?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "If you were in a traffic jam, would you prefer to be in a car or a bus?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Private cars 
 • Main idea 1: I don't like sitting in a loud, crowded, stinky compartment (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: sitting on hard, dirty seats where there is practically no privacy)
  • Supporting idea: You don’t have to sit/stand in a crowded moving subway full of strangers that could pickpocket you or do something else >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "subway" tiếng anh
  • Example: 
 • Main idea 2: Most places are linked by motorways or other fast roads, and many people prefer to drive at their own convenience rather than use a train >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "prefer" tiếng anh
  • Supporting idea: 
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE