Cách trả lời "If you had a chance to live anywhere in the world, where would it be?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "If you had a chance to live anywhere in the world, where would it be?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "If you had a chance to live anywhere in the world, where would it be?"

IELTS TUTOR lưu ý có thể tham khảo dàn bài sau:

 • It would have to be Geneva, in Switzerland.
 • Main idea 1: Surrounded by the Alps, the city offers people a break from their busy lifestyles and a chance to enjoy the country’s surreal landscapes >> IELTS TUTOR gợi ý Phân biệt ENJOY và LOVE trong tiếng anh
  • Supporting idea: 
  • Example: 
 • Main idea 2: The city has one of the world’s best education systems, and is a hub for finance and innovation. 
  • Supporting idea: 
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK