Cách trả lời "How would you choose names for your next generation?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời ''How would you choose names for your next generation?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "How would you choose names for your next generation?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: In my country, I believe that fathers are in the position of naming their children. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: In general, parents will give the children the name, but sometimes, grandparents will also take part in the naming process) >> IELTS TUTOR lưu ý Paraphrase từ "children/kid"
  • Supporting idea: 
   • Sometimes they will look through some classical literatures to seek the meaningful words for their children. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "seek" tiếng anh 
   • This may derive from that fact that people in my country pay great attention to their names because they believe that suitable names will bring them good fortune.
   • Sometimes they even change their names for their business and family purpose.
  • Example: 

          Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

          >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

          >> IELTS Intensive Listening

          >> IELTS Intensive Reading

          >> IELTS Intensive Speaking

          Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
          Lý do chọn IELTS TUTOR