Cách trả lời "How should you treat a stranger?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Why are many young people unwilling to follow their parents’s advice? IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "How should you treat a stranger?"

IELTS TUTOR lưu ý có thể tham khảo dàn bài sau:

 • Main idea 1: The importance of smiling can't be understated.
  • Supporting idea: 
  • Example: 
 • Main idea 2: Break the ice with some levity.
  • Supporting idea: 
   • Small talk isn't necessarily bad--talking about the weather or the event at hand is a perfect way to get those social gears moving--but opening with a joke will get you liked, more often and faster. 
   • Have a few humorous opening lines in your back pocket and try your best to improvise.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE