Cách trả lời "How often do you watch television? [Why/Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "How often do you watch television? [Why/Why not?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: I haven’t watched TV programs for a while probably because I’ve been pretty caught up in my work.
  • Supporting idea: 
   • I used to love watching historical documentaries on TV a lot, and at that time I found them informative and mind-blowing.
   • I think watching any historical episode on television creates an interest in people to learn more about past culture >> IELTS TUTOR Phân biệt "historic" & "historical" tiếng anh
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR