Cách trả lời "How easy is it to travel around your country?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "How easy is it to travel around your country?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: I would say someone can travel in my country very easily. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "TRAVEL" tiếng anh
  • Supporting idea: 
   • We have a good number of public transportations including modern buses and aeroplanes.
   • Major cities in my country have airports and it makes commuters' life hassle-free.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR