Cách trả lời "How do children build relationships with others in a community?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "How do children build relationships with others in a community?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "How do children build relationships with others in a community?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1: Build relationships early.
    • Supporting idea: No matter the end goal, if you plan to engage communities in any way, building relationships early is pivotal for program success.
    • Example: 
  • Main idea 2: encourage children to go places and do things.
    • Supporting idea: If you want children to develop community relationships, your children have to go where the people are: picnics, conferences, events, fundraisers, parties, playgrounds, bowling alleys, little league games, bake sales, etc  >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "relationship" tiếng anh
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE