Cách trả lời "How could parents and teachers teach young children to share?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "How could parents and teachers teach young children to share?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "How could parents and teachers teach young children to share?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:
  • Main idea 1: Playing cooperative games with your child is a great way to reinforce the concept of sharing in a fun, relaxed environment. >> IELTS TUTOR lưu ý Word form của "concept" 
   • Supporting idea: 
    • Taking turns while playing a board game or putting together a puzzle can give children practice sharing with others. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "practice" tiếng anh 
    • Even informal games you play with your toddler or preschooler such as rolling a ball back and forth across the room or taking turns adding a block to a tower can give your child another way to practice sharing. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng "across" tiếng anh 
   • Example: 
  • Main idea 2: Just like with any other skill your child is learning, it’s important for you to be patient and offer positive reinforcement as your child learns to share. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE