Cách trả lời "How can traditional culture and other cultures coexist?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời How can traditional culture and other cultures coexist? IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "How can traditional culture and other cultures coexist?"

IELTS TUTOR lưu ý bám sát vào các câu hỏi cue card của IELTS TUTOR để bố cục bài nói nhé:

  • Main idea 1: People everywhere need to learn about other cultures and how to communicate across cultures 
    • Supporting idea: That means global villagers need to learn to think, feel and behave in new ways. 
    • Example: 
  • Main idea 2: It is necessary to explores how to preserve the cultural heritages and traditions from various cultures and to develop its own cultural advantages in an age of globalization. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "develop" tiếng anh 
    • Supporting idea: 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE