Cách trả lời "Do you usually carry a bag (when you go out)?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Do you usually carry a bag (when you go out)?" IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Do you usually carry a bag (when you go out)?" IELTS SPEAKING PART 1

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Yes, I do usually carry a bag when I go out, especially if I'm going to class or running errands
  • Supporting idea: This is because carrying a bag can help me stay organized and prepared for different situations >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "prepare" tiếng anh
  • Example: 
   • For example, I may carry a backpack with my textbooks, notebook, and laptop, as well as snacks, water, and any other essentials I might need throughout the day. 
   • Similarly, I may also carry a tote bag with a wallet, phone, keys, and other items I need while I am out and about >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "item" tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR