Cách trả lời "Do you think you will watch more TV or fewer TV programmes/shows in the future? [Why?/Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you think you will watch more TV or fewer TV programmes/shows in the future? [Why?/Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you think you will watch more TV or fewer TV programmes / shows in the future? [Why?/Why not?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: I will watch less for sure because in the future I don’t want to become a couch potato, so I’d better limit my time with any screens. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: It’s difficult to say because I find it almost impossible to visualise my future)
    • Supporting idea: 
      • In the future, people will watch things on the Internet, through websites like YouTube.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR