Cách trả lời"Do you think children are born smart or they learn to be smart?"IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Do you think children are born smart or they learn to be smart?" IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

  • Từ vựng mà IELTS TUTOR đã tổng hợp về topic Intelligence
  • Từ vựng mà IELTS TUTOR đã tổng hợp về topic Solving problem

II. Cách trả lời"Do you think children are born smart or they learn to be smart"IELTS SPEAKING PART 3

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The environment that a child grows up in and the quality of their education directly affect their intelligence
  • Main idea 1:     
  • Main idea 2: Children who go to good schools are more likely to do well in intelligence tests.  
    • Supporting idea: 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking