Cách trả lời "Do you report to the police when finding something lost by others? Why?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Do you report to the police when finding something lost by others? Why?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you report to the police when finding something lost by others? Why?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea:  if I find something that means a lot to people like a big cash or ID card, I’ll definitely report to the police because it’s much more reliable >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "because" & "because of" tiếng anh
    • Supporting idea:
    • Example:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR