Cách trả lời"Do you like watching films at home or in the cinema?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn bạn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời"Do you like watching films at home or in the cinema?"

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"Do you like watching films at home or in the cinema?"

1. Từ vựng & ideas

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mostly, I have a fancy for watching films at home mainly because it is inexpensive, and besides, I could rewind and pause at any time
 • Watching films in the cinema may offer us better atmosphere and better audio-visual effects
 • For some recommendable blockbusters, I like to watch them in the cinema
 • Các ideas khác mà IELTS TUTOR khuyên nên học kĩ:
  • Watching films in the cinema
   • The thrill (cảm giác lâng lâng) of watching films on a bigger screen
   • The atmosphere is more exciting
   • More deeply involved in the film
   • The only place to watch a premiere
  • Watching films at home
   • Cosier / homier / comfier
   • Switch it off or switch channels when you feel uninterested
   • Share opinions and discuss with friends while watching

2. Cách trả lời

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách trả lời dễ nhất của dạng câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm là thí sinh NÊU LÍ DO theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example 
 • Vì part 1 độ dài trả lời tầm 2-3 câu, tốt nhất là 2 câu nên sẽ linh động hoặc có supporting idea hoặc example, chỉ trong trường hợp nào có quá nhiều ý thì mới nêu cả Supporting idea + Example 

Tham khảo cách trả lời sau cùng IELTS TUTOR

 • Main idea: Mostly, I have a fancy for watching films at home
 • Supporting idea: mainly because it is inexpensive, and besides, I could rewind and pause at any time

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK