Cách trả lời "Do you like to write stories or poems? [Why? / Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

Bên cạnh lưu ý LÀM THẾ NÀO ĐỂ THI IELTS SPEAKING NÓI KHÔNG SAI NGỮ PHÁP?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you like to write stories or poems? [Why? / Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Do you like to write stories or poems? [Why? / Why not?]"

IELTS TUTOR lưu ý cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Yes - I think they’re a fun way to express myself. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "express" 
  • Supporting idea: 
   • Poems act as a filter and help us get to the guts of the matter.
  • Example: 
 • IELTS TUTOR gợi ý main idea khác: Poems have limited words, so poems make us re-evaluate words and think of new ways to manipulate language.
  • Supporting idea: Poems allow you to say exactly what it is you want to say. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR