Cách trả lời "Do you like the neighbourhood you live in? [Why/Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

Bên cạnh lưu ý LÀM THẾ NÀO ĐỂ THI IELTS SPEAKING NÓI KHÔNG SAI NGỮ PHÁP?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you like the neighbourhood you live in? [Why/Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you like the neighbourhood you live in? [Why/Why not?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: Yes, I do like the neighbourhood in which I currently live because people here are mostly very easygoing and friendly. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng trạng từ "mostly" tiếng anh 
    • Supporting idea: What I like even more about this neighbourhood is that it is easily accessible from all directions through some major roads and streets of my city.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR