Cách trả lời "Do you like music? Why / Why not?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Speaking

Bên cạnh hướng dẫn CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Do you like music? Why / Why not?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Do you like music? Why / Why not?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Yes, Definitely yes, I am a big fan of music, especially pop and techno, and to be honest I can listen to music every time even when I study or do homework.
    • IELTS TUTOR lưu ý:
      • Trả lời đến đây là quá ok về độ dài rồi nên không nên trả lời thêm nữa, nếu muốn trả lời thêm có thể cho thêm ví dụ là thích nghe nhạc của ai, thần tượng của mình là ai là ổn
      • Xét ví dụ trên của IELTS TUTOR có thể thấy rõ là câu hỏi Do you like music? thí sinh nên trả lời, triển khai bằng cách trả lời cho các câu hỏi What, Where, When, Who và Why, điều này rất dễ dàng cho các em để tìm thêm ý
  • Tham khảo từ vựng và ideas của topic Music mà IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR