Cách trả lời "Do you like eating chocolate?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Speaking

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you like eating chocolate?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Yes, absolutely yes. I am partial towards eating chocolate because I have a sweet tooth. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: I am actually a chocoholic)>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
  • Supporting idea: 
   • My all-time favourite chocolate white chocolate because of its sweet, rich and creamy taste. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng "because" & "because of" tiếng anh
   • I make a habit of enjoying a bar of chocolate as my desert after meals. 
   • When I feel blue, chocolate puts me in an amiable mood. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: when I feel blue, I enjoy a bar of chocolate because it enhances my mood considerably HOẶC I enjoy a bar of chocolate because it improves my mood no end)
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR