Cách trả lời"Do you like desserts?/Do you like eating cakes?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"Do you like desserts?/Do you like eating cakes?"IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"Do you like desserts?/Do you like eating cakes?"​

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu  trả lời No 
  • Main idea: I always skip the sweet dish while having a meal
  • Supporting idea: 
  • Example: 
 • Nếu  trả lời Yes
  • Main idea: They all taste amazing and look so adorable. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "flavour" tiếng anh
  • Supporting idea:  I have a sweet tooth, and  I especially love the tiramisu cupcakes  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: I often get cravings for different kinds of sweet dishes)
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking