Cách trả lời "Do you like cooking? Why/ Why not?" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you like cooking? Why/ Why not?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you like cooking? Why/ Why not?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • No
 • Main idea: I just can make simple dishes like boiled eggs, boiled vegetables or boiled pork. 
  • Supporting idea: 
   • Cooking boiled food is pretty straightforward as I’m not faced with the issue of adding seasonings and flavourings. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "straightforward" tiếng anh 
   • I like preparing a special meal for family or friends who visit, but everyday cooking is a bit boring.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR