Cách trả lời "Do people often celebrate festivals with families?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Do people often celebrate festivals with families?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do people often celebrate festivals with families?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1:  Our daily schedules keep us away from our close friends and relatives. 
    • Supporting idea: Festivals bring us together, it gives a good time to rejoice and built strong bonds between everyone. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "between" tiếng anh
    • Example: 
  • Main idea 2: Celebrating festivals with everyone can help our kids to meet and greet everyone as well as they can learn the importance of togetherness >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng AS WELL AS và AS WELL 
    • Supporting idea:  It brings us closer to everyone and makes our time wonderful and spiritual. 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK