Cách trả lời"Do people nowadays help others more than in the past?"IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Do people nowadays help others more than in the past?" IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do people nowadays help others more than in the past?"IELTS SPEAKING PART 3

IELTS TUTOR lưu ý:

  • People now help each other more than in the past
  • Main idea: with the advent of technology, there are so many new platforms and online money transfer (HOẶC: people have more means to help other people anywhere in the world because of technology)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking