Cách trả lời"Do children have strong opinions?"IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 1 & 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 9/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"Do children have strong opinions?"IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"Do children have strong opinions?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Yes - One thing all parents learn relatively quickly is that their children have their own opinions.
  • Main idea 1: One thing all parents learn relatively quickly is that their children have their own opinions. 
    • Supporting idea: Liking or not liking something is the origin of opinion development, something that will go on throughout life. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "ORIGIN" tiếng anh
    • Example: Liking or not liking something is the origin of opinion development, something that will go on throughout life.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking