Cách trả lời"Did you learn how to swim when you were young?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Did you learn how to swim when you were young?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Did you learn how to swim when you were young?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea: I learned to swim for a few months one summer when my parents took me to classes at the local swimming pool >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "local" tiếng anh 
    • Supporting idea:
      • We were taught by a really friendly and supportive man, who was a semi-professional swimmer.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking