Cách trả lời "Did you give chocolate to someone as a gift?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Speaking

Bên cạnh hướng dẫn CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Did you give chocolate to someone as a gift?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Did you give chocolate to someone as a gift?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Yes, it's very common to give a lovely box of chocolates as a gift.
  • Supporting idea: 
   • You can give chocolates on any special occasion really: birthdays, Valentine's day, Easter, Christmas, and so on. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "occasion" tiếng anh
   • The sweetness of chocolate also makes it a common present that people choose to give their beloved ones in special days, especially Valentine’s Day or International Women’s Day.
  • Example:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR