Cách trả lời"Can people develop friendship by writing to each other?"IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"Can people develop friendship by writing to each other?"IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Can people develop friendship by writing to each other?"

IELTS TUTOR lưu ý có thể tham khảo dàn bài sau:

 • Yes 
 • Main idea 1:  If you can tell all your emotions truthfully and are very open to each other, you can make penpals by writing to each other   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt "believe" & "trust" tiếng anh
  • Supporting idea: Friendship is having someone you trust and enjoy being around 
  • Example: 
 • Main idea 2: It is a good way to communicate with each other because people will be impressed that someone has taken the time to communicate with them personally  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vưng topic Internet - communication IELTS
  • Supporting idea: 
  • Example: I still send cards and write notes nowadays, and I find that my friend truly love receiving them 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK