Cách trả lời "Are there many people growing their own vegetables now?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Are there many people growing their own vegetables now?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Are there many people growing their own vegetables now?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:
  • YES
  • Main idea 1: Growing your own produce in your garden is a simple way to ensure you always have fresh, delicious fruits and vegetables at your fingertips. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: people use it as a way to attempt to make sure they have access to fresh food)
   • Supporting idea: 
   • Example: 
  • Main idea 2:  The cost of living crisis has prompted some people to cut food bills by growing their own fruit and vegetables. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "living" tiếng anh 
   • Supporting idea: 
   • Example: 
  • IELTS TUTOR gợi ý main idea khác:
   • Main idea: Developing a green thumb is a way to pass the time for some people.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE