Cách trả lời"Are international superstars popular in your country?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"Are international superstars popular in your country?"IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"Are international superstars popular in your country?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea: Yes/Without a doubt!. International superstars like.....are extremely popular in our country  
  • Supporting idea: The youth of our country adore those who have their tracks on trending (hoặc: idolize superstars)
  • Example: Kpop has become an epidemic (a widespread disease), so teenagers go crazy for these singers. >> IELTS TUTOR lưu ý "TẤT TẦN TẬT" TỪ A ĐẾN Z TỪ VỰNG VỀ BỆNH DỊCH 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK