Cách trả lời"Are computers important to you?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn bạn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời"Are computers important to you?"

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"Are computers important to you?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cách trả lời dễ nhất của dạng câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm là thí sinh NÊU LÍ DO theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example 
  • Vì part 1 độ dài trả lời tầm 2-3 câu, tốt nhất là 2 câu nên sẽ linh động hoặc có supporting idea hoặc example, chỉ trong trường hợp nào có quá nhiều ý thì mới nêu cả Supporting idea + Example 

Tham khảo cách trả lời sau cùng IELTS TUTOR

  • Main idea: Yes, computers are extremely necessary in my daily life, just like eating and sleeping
  • Supporting idea: This is because computers allows me to get access to my online social networks like Facebook or Twitter in order not to lose connect with most of my friends and classmates

Học thêm về từ vựng & ideas topic Computer mà IELTS TUTOR đã tổng hợp

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking