Các lưu ý để phát âm lưu loát Tiếng Anh (Anh-Mỹ)

· Pronunciation

Bên cạnh Các lưu ý để phát âm lưu loát , IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phát âm /t/ tiếng Anh

II. Các lưu ý để phát âm lưu loát

1. Lược bỏ âm /t/ khi nó đứng giữa từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Absolutely (IELTS TUTOR giải thích: âm t đứng ở giữa 2 nguyên âm sẽ không cần phát âm t)

2. Nếu có 2 âm /d/ đứng cạnh nhau thì chỉ phát âm thành 1 âm /d/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • pinned them (IELTS TUTOR giải thích: chỗ này pinned âm cuối phát âm d, rồi chữ them /ðəm/ thành ra chỉ cần phát âm thành 1 chữ đ thôi nên pinned âm d chỗ này không cần phát âm nữa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0