Bẫy "Speaker nói 1 đáp án sai & phủ định lại đáp án đó" IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Bẫy "Speaker nói 1 đáp án sai & phủ định lại đáp án đó" IELTS LISTENING 

1. Nhận diện bẫy

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong bài nghe người nói có thể nói ra một đáp án sai rồi quay trở lại phủ định đáp án sai đó (HOẶC  có  người  khác  sửa  lại  lời  người  nói) vì vậy mà không phải bất cứ thông tin nghe thấy lần đầu tiên đều là đáp án thích hợp cho câu trả lời vì thông tin được sửa chữa mới thực sự là câu trả lời đúng 
 • Speaker cũng có thể đặt những từ phủ định như “not” ngay trước đáp án nên bạn hãy luôn cẩn thận

2. Cách tránh bẫy

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Luôn ghi lại tất cả các đáp án có thể đúng trong bài nghe 
 • Nghe  từ đầu bài đến cuối bài (nhất  là những đoạn có chứa keywords), vì đáp án có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
 • Đừng vội kết luận đáp án cho 1 câu hỏi khi chưa nghe hết những thông tin liên quan đến câu hỏi đó vì họ có thể đưa ra đáp án đánh lừa người nghe trước và đưa thông tin phủ định cho đáp án đó sau.
 • Chú ý một số hình thức phủ định vì đó là cách phổ biến nhất để “giăng bẫy” trong bài IELTS listening
  • IELTS TUTOR lưu ý:
   • Các từ như 'no' và 'sorry' cho bạn biết rằng có thể có một câu trả lời khác sắp xuất hiện để sửa lại câu phía trước. 
 • Các đáp án đập vào tai bạn ngay lập tức “thường” là các đáp án sai.

3.1. Ví dụ 1

 • Câu hỏi: Appointment: ………..p.m
 • Trong bài nghe, có thể họ sẽ nói: “oh I want to make an appointment for three fifteen in the afternoon”. Doctor trả lời “Yes, Tuesday afternoon, the first of March at three fifty. Oh no I’m sorry. The first of March at three fifteen”.

3.2. Ví dụ 2

 • Trong trường hợp này, một phụ nữ đang đặt một chuyến đi vào thị trấn khi cô đến sân bay Toronto. Lưu ý khoảng cách của thị trấn, Milton, từ sân bay.
 • Question: Distance ….. miles

MAN: Hello, this is Land Transport Information at Toronto Airport. How may I help you?

WOMAN: Oh, good morning. I’m flying to Toronto Airport next week, and I need to get to a town called Milton. Could you tell me how I can get there? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "get" tiếng anh

MAN: Milton, did you say? Let me see. I think that’s about 150 miles south-west of here. In fact it’s 147 miles to be exact, so it will take you at least – say, three to four hours by road.

 • Có thể là lúc đầu sẽ nghĩ rằng câu trả lời là 150 miles, nhưng câu trả lời thực sự là 147 miles.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE