Cách trả lời "Are you interested in watching TV advertisements or internet advertisements?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Are you interested in watching TV advertisements or internet advertisements?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Are you interested in watching TV advertisements or internet advertisements?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: I give more preference to the internet as compared to television. >> IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH DÙNG IN COMPARISON WITH / COMPARED TO/WITH
  • Supporting idea: 
   • I rarely watch TV, so most of the ads that I see are on the internet while surfing youtube videos or any other website. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "most of...." tiếng anh
  • Example: When you scroll your Facebook wall I’m sure you would notice an advert every few seconds. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: When you turn on any channel on TV or log into a website, Facebook, for instance, you can see pictures and videos showing viral slogans of products)

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
    Lý do chọn IELTS TUTOR